Bitcoin heeft eigenschappen van geld, bitcoin wordt gebruikt als geld en bedrijven accepteren bitcoin als geld.

Hoe we dit gaan aanpakken

Met de financiering kunnen we in een hoger beroep de argumenten aanvechten. Dit is nodig aangezien op de huidige manier juridisch gezien bitcoin verkeerd geïnterpreteerd kan worden.

 1. € 15.000,- advocaatkosten SOLV
 2. Bitonic heeft 10 BTC en € 2.500,- ingelegd
 3. Alles boven de € 15.000,- wordt besteed aan het inhuren van externe experts

Uw donatie komt in de lijst rechts. Deze lijst is in volgorde op basis van hoogte van de donaties.
Als u boven de € 2092,- doneert wordt u een partner van dit initiatief.

Het exacte verloop van de procedure is uitdagend. In ieder geval zal SOLV in een uitgebreid document (de memorie van grieven) uitleggen waarom het vonnis van de rechtbank niet juist is. De wederpartij heeft dan in beginsel zes weken de tijd om daar inhoudelijk op te reageren. Daarna zijn er een aantal opties. Er kan een zitting gepland worden, er kan door de rechter een deskundige ingeschakeld worden, wellicht krijgen beide partijen nogmaals de kans om schriftelijk op elkaars stellingen in te gaan. We verwachten begin volgend jaar een uitspraak van het gerechtshof.

Uitleg case

Het voornaamste doel van Bitcoinisgeld.org is het onder de aandacht brengen dat het voor de Nederlandse maatschappij vele voordelen oplevert wanneer bitcoin als geld wordt aangemerkt. Duidelijkheid, transparantie, innovatie, betrouwbaarheid en veiligheid zijn essentiële kenmerken voor de adoptie en acceptatie van Bitcoin.

Het is essentieel dat er juridisch de juiste beslissingen genomen worden en door middel van dit initiatief worden die op positieve wijze beïnvloed.
 • SOLV draagt de eerder genoemde argumenten aan in de zaak
 • De rechter zal de huidige beargumentatie herzien op basis van deze argumenten

Shortlist van experts
Op dit moment hebben we een shortlist van experts die we willen inschakelen in deze zaak. Hierbij kun je denken aan mensen die een expertise hebben als econoom, jurist of ondernemer. Suggesties hieromtrent zijn uiteraard meer dan welkom! Laat het ons weten: contact@bitcoinisgeld.org.

Scenario's

 • Meest gunstig:
  De rechter oordeelt in deze zaak dat bitcoin inderdaad geld is. Hierdoor is er in Nederland jurispudentie en kunnen politieke en rechtgevende instuties beleid baseren op deze jurispudentie.
 • Gunstig:
  De rechter oordeelt in deze zaak dat bitcoin geen geld is maar geeft hiervoor een juridisch sluitende argumentatie. Dit brengt op zijn minst zekerheid met zich mee.
 • Minst gunstig:
  De rechter verandert de huidige beargumentatie niet en de huidige jurispudentie blijft behouden.

Zelfs in het minst gunstigste scenario is bekendheid de grootste winst. Het is van belang dat de voordelen van bitcoin als geld worden gecommuniceerd aan het grote publiek. Daarom: bitcoinisgeld.org.