UPDATE: onze reactie op de definitieve uitspraak, lees hier

In het eerste bitcoin­vonnis in Neder­land heeft de recht­bank ge­oordeeld dat bitcoin geen geld is.

Dat is om ver­schillende reden­en on­wens­elijk. We zijn in hoger beroep gegaan met als doel de uit­spraak en de argu­menten dat bitcoin geen geld is te bestrijden om vooral duidelijkheid te scheppen.

Als bitcoin geld is…

…zijn dit de voordelen...

De status en mijlpalen van de rechtszaak zijn hier te vinden.

 • Belasting
  Meer duidelijkheid over de status van bitcoin in relatie tot belastingheffing is voor zowel particulieren als ondernemingen belangrijk. Op dit moment wordt bitcoin niet als geld voor fiscale doeleinden gezien en dus gelden diverse vrijstellingen voor bitcoin in de BTW niet. De kwalificatie van bitcoin als geld kan ook voor de inkomstenbelasting een eenvoudigere fiscale behandeling opleveren. Meer duidelijkheid op dit onderwerp zou ook voor Nederland bijdragen aan een beter ondernemingsklimaat.
 • Bij inbeslagname
  In het geval dat bitcoins in beslag worden genomen zullen de bitcoins direct worden omgewisseld naar euro's. Wanneer bitcoins geld zijn, is dit niet nodig en kan bij onschuld iemand de bitcoins terug krijgen in plaats van de waarde in euro op het moment van inbeslagname.
 • Koop
  Als bitcoin geen geld is, is een koop waarbij in bitcoins betaald wordt geen koop in de zin van de definitie beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Vanuit het oogpunt van consumentenbescherming is dit wel wenselijk.
 • Geldschuld
  Als er niet op tijd betaald wordt, dan kun je wettelijk rente vorderen over het verschuldigde bedrag. Wanneer bitcoin als geld gezien wordt, zou dit ook gelden wanneer iemand in bitcoins moet betalen. Dat is nu niet het geval.
 • Koerswijziging
  Eventuele schade als gevolg van een koerswijziging in geval van te late betaling komt, als bitcoin als geld gezien wordt, voor rekening van de schuldenaar.
 • Regulering
  Hoewel regulering op het eerste gezicht niet altijd wenselijk lijkt, zijn er een aantal punten te benoemen waardoor regulering waarschijnlijk juist een positief effect zal hebben op de adoptie van Bitcoin. Voor de adoptie van Bitcoin is vertrouwen van essentieel belang. Regulering draagt hier aan bij door bijvoorbeeld eisen te stellen aan bitcoinbedrijven in het kader van beheerste en integere bedrijfsvoering.
Op de pagina Waarom dit initiatief wordt de verschillende wet- en regelgeving die betrekking heeft op bovenstaande uitgelicht.
Zie ook de veelgestelde vragen voor een antwoord op vele vragen over dit project en de gevolgen van een eventueel positieve uitspraak.