Onderstaand een chronologische weergave van gebeurtenissen en statussen in de rechtszaak.

Tijdlijn rechtzaak

20 september, 2016 (Final update)

Op 31 mei 2016 heeft de rechter een uitspraak gedaan en daardoor is het mogelijk een aantal conclusies te trekken.
Lees hier de uitspraak

SOLV over de uitspraak:
Het gerechtshof heeft geen aanleiding gezien om antwoord te geven op de vraag of bitcoin geld is of niet. Wel wordt bitcoin ‘een vermogensrecht’ genoemd. Kort gezegd maakt de wet onderscheid tussen ‘zaken’ en ‘vermogensrechten’. Zaken zijn stoffelijke dingen die je kunt vastpakken zoals bijvoorbeeld een muntje van 1 euro, terwijl vermogensrechten onstoffelijke rechten op andere partijen zijn. Denk bijvoorbeeld aan je banksaldo, dat kun je ook niet vastpakken, maar je hebt er wel recht op.
SOLV geeft aan dat op dit moment nog niet goed te overzien is wat de implicaties van de kwalificatie van bitcoin als een ‘vermogensrecht’ zijn.

Onze conclusie:
Een bewogen en gecompliceerde zaak.

  1. Ons doel was primair duidelijkheid creëren. Helaas heeft de rechter geen inhoudelijke uitspraak gedaan en daardoor blijven de vragen openstaan. Dit doel hebben we dus niet bereikt.
  2. Het verschil tussen bitcoin en Bitcoin is opgenomen in "De vaststaande feiten” van het dossier. Het verschil is dat bitcoin met een kleine b gaat om de munt, de valuta en Bitcoin met hoofdletter B gaat om het protocol / netwerk. Het opnemen van dit verschil als vaststaand feit in deze zaak is een kleine stap voorwaarts.
  3. De schadevergoeding is niet toegekend aan de eiser. Iets wat in de lijn der verwachtingen lag en ook niet het doel van de crowdfunding was.

Helaas ondanks alle gezamenlijke inspanning uiteindelijk niet het gewenste resultaat. De huidige ontwikkelingen van wet- en regelgeving rondom cryptocurrencies zijn zorgelijk. Er lijkt Europese wetgeving aan te komen waardoor custodial wallets en exchanges aan strenge AML/KYC verplichtingen moeten voldoen.

Met een aantal Nederlandse spelers uit de Bitcoin-industrie zijn we een initiatief gestart om te zorgen dat Bitcoin niet kapot wordt gemaakt door slechte wet- & regelgeving. Als je meer wilt weten over alle ontwikkelingen, hieronder een aantal url’s met nuttige informatie.


02 oktoboer 2015 (laatste update)

Huidige status:
We hebben vandaag feedback gehad van SOLV: de rechter heeft geen uitspraak gedaan maar een nieuwe zitting gepland. Deze zitting is ingepland door de rechter om nog een aantal vragen te stellen.

De zitting zal plaatsvinden in maart 2016. Inhoudelijk heeft SOLV nog geen feedback gehad van de rechter. Nog even afwachten dus…


19 augustus 2015

Huidige status:
We hebben van SOLV bericht gekregen dat gisteren (18 augustus 2015) nog geen uitspraak is gekomen in de bitcoinzaak. Het hof heeft blijkbaar meer tijd nodig. De uitspraak staat nu gepland voor 29 september.


14 april 2015

Huidige status:
De memorie van antwoord is ingeleverd door de wederpartij, voor 14 april 2015. Het is nu afwachten op een nieuwe uitspraak van de rechter. Er is besloten om verder geen stappen meer te ondernemen door ons / SOLV.


08 April 2015

Nieuws update rechtszaak:
De advocaat van de [gedaagde] heeft na 1e uitstel (in februari 2015) ook een 2e uitstel aangevraagd voor de memorie van antwoord. De uiterste inleverdatum is nu 14 april 2015. Er zal geen nieuwe uitstel worden aangevraagd en SOLV heeft de conceptversie van memorie van antwoord al ingezien. Dus na 14 april wordt door SOLV een strategie opgezet.


11 februari 2015

Statusupdate rechtszaak:
De advocaat van [gedaagde] heeft uitstel aangevraagd aan SOLV - dit is verleend - ongeveer 3 weken geleden. Uitstel (wettelijke 6 weken) is aangevraagd voor de memorie van antwoord en komt vaak voor in een rechtszaak.

De verwachting is dat over +/- 3 weken de memorie van antwoord wordt ingeleverd door de wederpartij. Verder is er geen nieuws of informatie omtrent de zaak.


02 februari 2015

De status van het hoger beroep:
De memorie van grieven is ingeleverd door SOLV - dit was in november.
De [gedaagde] heeft daarvoor zes weken om te reageren.

Tot op heden hebben wij - als Bitonic / bitcoinisgeld.org - nog niks vernomen van SOLV. Onze contactpersoon bij SOLV is afwezig tot en met 6 februari. We zulen direct zorgdragen voor een statusupdate wanneer we meer informatie hebben.


November 2014

Memorie van Grieven ingeleverd door SOLV.


Juni/juli 2014

Hoger beroep aangetekend door Bitonic / bitcoinisgeld.org


04 mei 2014

Uitspraak rechter, zie hier


29 januari 2014

de conclusie van dupliek van [gedaagde]


5 februari 2014

de akte uitlating producties van [eiser]


04 december 2013

de conclusie van repliek van [eiser]


09 oktober 2013

de conclusie van antwoord van [gedaagde]


21 juni 2013

de dagvaarding van [eiser]


08 augustus 2012 - 25 oktober 2012

De feiten
[eiser] en [gedaagde] hebben op 8 augustus 2012 een overeenkomst gesloten voor de koop en verkoop van 2.750 Bitcoins. [gedaagde] zou deze Bitcoins aan [eiser] verkopen tegen een koopprijs van € 8,05 per Bitcoin, derhalve voor een totaalbedrag van € 22.137,50.

[eiser] heeft de koopprijs van € 22.137,50 betaald aan [gedaagde].

[gedaagde] heeft 990 Bitcoins geleverd aan [eiser] op diens Bitcoinrekening.

De resterende 1.760 Bitcoins zijn nimmer door [gedaagde] aan [eiser] geleverd.

[eiser] heeft [gedaagde] per brief van 11 oktober 2012 in gebreke gesteld, waarna [eiser] op 25 oktober 2012 de overeenkomst met [gedaagde] buitengerechtelijk partieel heeft ontbonden voor het gedeelte dat [gedaagde] nog niet was nagekomen.